Skyss sin typografi har et overordnet konkret behov i forhold til lesbarhet ettersom målgruppen varierer fra små skolebarn til eldre mennesker. Godt typografisk håndverk gir god lesbarhet, også for dem som sliter med lesevansker. Det er derfor valgt skrifttyper med god lesbarhet på trykk og skjerm.


Trykket materiell


Galaxie Polaris

Galaxie Polaris er skrifttypen som er valgt for alt trykket materiell og skiltprogrammet.Interne maler


Arial

For skjermbaserte behov og enkle brevmaler brukes systemfonten Arial, for å unngå fonterstatningsproblemer mellom forskjellige maskiner og brukere.


Hjemmeside og epost


Arial

På hjemmesiden til Skyss (Skyss.no), samt i e-post benyttes systemfonten Arial.


Digitale skjermer (DS)


Tiresias Infofont

For Skyss budskap- og kampanjemateriell på skjermer om bord i transportmidler, på terminaler, kundesenter og Skyss-resepsjon benyttes som hovedregel Galaxie Polaris. Unntaket er skjermer som utelukkende viser ruteinformasjon. Her benyttes en egen font (Tiresias Infofont) som er optimalisert i henhold til universell utforming. Dette for å få best mulig lesbarhet på skjerm.


Regler for bruk av Skyss fonter

Formgivere skal alltid bruke Galaxie Polaris, Arial og Tiresias Infofont. Galaxie Polaris fontpakke må kjøpes inn. Den kan ikke kopieres og brukes i Skyss kommunikasjon. Galaxie Polaris kan blant annet kjøpes hos vllg.com.