Logotypen er det offisielle merket til Skyss. Det knytter seg forpliktelser til å bruke dette merket. Alle som skal benytte logoen i produksjon av grafiske eller digitale dokument forplikter seg til å lese retningslinjene, overholde beslutningene og sørge for at merket alltid fremtrer gjenkjennelig.


Primærvarianter

I alle sammenhenger hvor Skyss snakker generelt og ikke spesifikt til brukerne av et spesifikt transportmiddel, skal de primære logovariantene brukes. Hovedlogoen er sort logo på hvit bakgrunn, men logoen kan også brukes reversert som hvit skrift på svart bakgrunn. Vær spesielt oppmerksom på at fylkesvåpenet har egen versjon i negativ, da det er egne heraldiske regler for at dette skal fremstå likt både positivt og negativt. Fargene som kan brukes er vist her.


Primær logovariant a

Sort logo på hvit bakgrunn er den prefererte logovarianten og skal fortrinnsvis brukes.


Primær logovariant a og b

Sort logo på farget bunn og hvit logo på svart bunn er foretrukne varianter av primærlogoen, og vil ofte sees på informasjonshefter, plakater etc. Det er også mulig å benytte hvit eller negativ logo på farget bunn, eksempelvis på primærfargene rød-oransje bunn som vist under.


Sekundærvarianter

For bruk i sammenhenger hvor det er hensiktsmessig å skille mellom de forskjellige produktene eller transportmidlene, er det laget en del produktspesifikke logoer. Disse fungerer som et anheng på Skyss- logoen og er plassert etter fylkesvåpenet. Vær spesielt oppmerksom på at fylkesvåpenet har egen versjon i negativ, da det er egne heraldiske regler for at dette skal fremstå likt både positivt og negativt.


Sekundære logovarianter

Hvit logo på sort bakgrunn med oransjerødt produktnavn er den prefererte fargevarianten for de produktspesifikke logoene.


Alternativer farge

Samtlige av de produktspesifikke logoene kan også brukes i farge- alternativene eksemplifisert her.


Sammenstilling for Sosiale Medier

Avstandene som vist er spesielt tilrettelagt for SoMe og er de samme både for topp- og bunnjustering av logo. Sammenstilling for SoMe er satt for at profilen også skal kunne tilpasses spesielt små flater, hvor man ønsker å vise både symbolrekke og logo. Det er laget fire fargevarianter, som anvist, hvor logo og symbolrekke er tilpasset retningslinjer for fargebruk. Dette gir også fleksibilitet til variasjon mellom ulike Sosiale Medier, som YouTube, Facebook, Instagram, etc.


Sammenstilling for SoMe alt 1

Sammenstilling med logo i topp og transportsymboler i bunn.


Sammenstilling for SoMe alt 2

Sammenstilling med logo i bunn og transportsymboler i topp.


Minimumsstørrelser

Skyss sin logo er solid og lesbar selv i små størrelser. Detaljene i fylkesvåpenet hindrer dog korrekt gjengivelse i de helt små størrelsene. Forskjellige produksjonsmetoder har også variert gjengivelsesgrad. Logoen må ikke brukes under størrelsene nevnt for de forskjellige trykkeprosessene.


PMS offsettrykk

Minimumsstørrelse ved bruk av PMS farger er mindre enn ved en 4 fargers CMYK prosess. Ved PMS trykking har man en plate pr. farge som gir et skarpere trykk og tillater synlighet i mindre størrelser.


CMYK offsettrykk

I CMYK trykkeprosessen (4 plater) bør man gå opp litt i forhold til størrelsen. Når man blander fargeverdier fra 4 plater er sjansene store for at man får et ørlite misspass mellom platene og at fargen blør litt. Minimumstørrelsen i CMYK offsetttrykk bør derfor ikke være mindre enn 6 mm.


Rotasjonstrykk (avis)

Minimumstørrelsen i avis er litt større enn i andre trykkprosesser da både trykkhastigheten er høyere og rasteret lavere.


Silketrykk på plast

Minimumsstørrelse ved trykk på plastmapper og lignende. Silketrykk har en lavere raster (masketetthet) og dermed lavere gjengivelsesgrad.


Silketrykk på stoff

Minimumsstørrelse ved trykk på t-skjorter og lignende er ennå ikke definert. Vi anbefaler at det her lages en trykktest for å finne den optimale størrelsen.


Avstander til logo

Tydelighet i Skyss-profilen kommer som følge av aktiv bruk av luft rundt elementene. Når Skyss-logoen skal stå i sammenheng med andre symboler, logoer eller grafiske elementer bør avstanden rundt logoen økes.


Minimumsmål til marger

Logoen skal aldri stå nærmere marg enn overnevnte angitte mål.


Minimumsmål til andre grafiske elementer

Når logoen skal stå i sammenheng med andre symboler, logoer eller grafiske elementer bør avstanden rundt logoen økes og ikke være mindre enn overnevnte mål. Unntak er hvor Skyss står som medsponsor/ samarbeidspartner i sammenheng med en rekke andre aktører.


Plassering av logo

Logoplasseringen skal balansere de øvrige objektene i oppsettet. Plasseringen av logo skal også klart følge rammestrukturen (gridet) til dokumentet/oppsettet.


Eksempler på plassering

Logoen følger her den naturlige margen på sideoppsettet som fører til en innramming av elementene på siden. Logoen kan også brukes på indre rammer for å balansere oppsettet best mulig. Eksempelet her viser logoen lagt til høyre og venstre mot øvre kant av en venstrejustert tekstramme.