Skyss sin visuelle identitet har en tydelig gjenkjennelig fotostil. Bildene blir et ekstra bærende identitetselement og nøkkelord som «varme», «nærhet» og «ærlighet» er gjennomgangstema i alle bilder. Bildene for Skyss kan deles inn i to hovedområder: Kampanje- og profilbilder. OBS: Rettigheter til bruk av bildene skal alltid avklares med Skyss.


Stil og tone

Fargelandskapene styres etter årstidene, men alltid med fokus på varme farger. Personer er ut av fokus ved bruk av telelinse for å legge fokus på kommunikasjonen.


Stil og tone

Eksempel på fargepalett som er gjennomgående i Skyss sitt bildeuttrykk.


Kampanjebilder

Kampanjebilder benyttes hovedsaklig i en begrenset periode, og omhandler en bestemt kampanje. I enkelttilfeller kan de benyttes over lengre perioder, dersom dette er avklart iht. bruksrett og modellhonorar. Alt av kampanjebilder behandles spesielt og fotograferes med utgangspunkt i det kreative behovet i aktuell kampanje.


Kampanjebilder

Noen eksempler på kampanjebilder som har vært brukt til ulike tider.


Profilbilder

Disse har lengre varighet enn kampanjebildene, og er ment å benyttes i ulike sammenhenger hvor Skyss profilerer seg.


Profilbilder

Noen eksempler på profilbilder som har vært og fortsatt er i bruk i Skyss sin profil.

Bildebibliotek