Uttalen av merkenavnet er sk(j)yss. Som sammenligning kan man bruke ordet kyss og plassere en s foran for å oppnå riktig uttale. I løpende tekst, kontaktinformasjon og formelle sammenhenger skriver vi selskapets navn som Skyss. Det er utviklet produktspesifikke navn på transportmidlene og andre produkter som med bakgrunn i kommunikasjonen mot publikum har behov for egennavn. Eksempler på dette er Skyss-Bybanen og Skyss- Båt.