Hjem

Skyss sin profilmanual skal sikre en konsistent visuell identitet og kommunikasjon på tvers av Skyss sine tjenester og produkter. Denne manualen består av grafiske grunnelementer, maler og retningslinjer for bruk, i tillegg til en oversikt over Skyss profilbilder.