Det er utarbeidet retningslinjer med spesifikasjoner for alle Skyss kjøretøy. Alle tekster og merkinger skal være standardisert og forklart på en slik måte at tolkninger ikke er nødvendig. Er det fortsatt uavklarte punkter må de meldes inn til kunde@skyss.no