Symbolene er abstrakte representasjoner av de forskjellige transportmidlene Skyss administrerer. Symbolene og symbolrekkene er de primære visuelle gjenkjennelseselementene i det visuelle hierarkiet.


Transportsymboler

Symbolene fungerer som individuelle logoer for de aktuelle transportmidlene. De er hjelpemidler for å segmentere kommunikasjonen mellom transportmidlene. På transportmidlene skal alltid symbolet være rød/oransje. På annet materiell står man friere til å bruke de fire primærfargene.


Bane

Retning: Høyre (inkluderer fargene: grå, hvit, rød og sort)


Buss

Retning: Høyre (inkluderer fargene: grå, hvit, rød og sort)


Båt

Retning: Høyre (inkluderer fargene: grå, hvit, rød og sort)


Symbolrekke

Fartsretningen bestemmer hvilken symbolrekke som skal benyttes for den aktuelle jobb. De tykke linjene skal alltid være fremst på transportmiddelet. Hvilket transportmiddel man plasserer symbolrekken på definerer hvilket symbol som skal plasseres i front.


Bane Båt Buss

Retning: Høyre (over) og venstre (under)


Buss Båt Bane

Retning: Høyre (over) og venstre (under)


Båt Bane Buss

Retning: Høyre (over) og venstre (under)


Optisk justert

Symbolrekkene er optisk individuelt justerte for å gi samme matematiske totalbredde. Det er derfor viktig at man bruker den korrekte originalfilen og ikke bytter om på symbolrekkefølgen innad i rekkene.


Bussymbol A) og B)

A) Når bussymbolet brukes i front av en rekke, er det matematisk like bredt som symbolene for bane og båt. Dette for å sørge for optisk balanse og samme totalbredde på de forskjellige symbolrekkene. B) Når bussymbolet brukes som midtsymbol eller sist i rekken er det optisk justert enn symbolene for bane og båt for å gi samme totalbredde på de forskjellige symbolrekkene.


Symbolrekke og logo

Ved sammenstilling av logo og symbolrekke er bruken av hvitt rom og minstemål for avstand essensiell for å oppnå et lett og kommunikativt klart uttrykk. Da Skyss-logoen allerede har et symbol i form av fylkesvåpenet blir det spesielt viktig å opprettholde minimumsavstandene.


Horisontal sammenstilling

Avstandene er gitt som minimumsavstander og er de samme både for høyre- og venstrejustering av logo. Minimumsavstand – istedenfor fastlåst avstand – er satt for at profilen skal være fleksibel nok til at man skal kunne følge rammeverket i det aktuelle dokumentet.


Vertikal sammenstilling

Avstandene er gitt som minimumsavstander og er de samme både for topp- og bunnjustering av logo. Minimumsavstand – istedenfor fastlåst avstand – er satt for at profilen skal være fleksibel nok til at man skal kunne følge rammeverket i det aktuelle dokumentet.


Symbolkonstellasjoner

Symbolkonstellasjonene brukes som visuelt element på trykket materiell som katalog- og rapportforsider. Farge og rekkefølge på objektene følger ikke et fast mønster men handler om visuell balanse.


OBS!

Bussymbolet skal aldri plasseres bak bane eller båt symbolet da det optisk vil virke som om det ligger nærmere de andre symbolene. Dette forårsakes av den vertikale profilen på busssymbolet og dets mangel på diagonalt tomrom (ref. foregående side).


Symbol som mønster

Mønsteret brukes i Skyss-profilen som et profilbyggende 5. element. Eksempler på flater mønsteret kan brukes på er: 1) Innsider mapper og kataloger. 2) Visittkort og Skysskort. 3) Trekk på seter. 4) Skjerf og slips til sjåfører. 5) Innvendig stoff i uniformer. 6) Vegger og interiør.


Minimumsmarg rundt mønster

Mønsteret skal aldri ha mindre marg enn tilsvarende halvparten av bredden på banesymbolet brukt i det aktuelle mønsteret.


Minimumsantall på symboler i mønster

Mønsteret skal aldri ha mindre enn 9 symboler (3x3). Da skal heller symbolkonstellasjonene brukes. Mønsteret kan benyttes både som positivt og negativt.


Mønster som frostet folie på bussdør

Mønsteret benyttes også som frostet folie på dører på bussene våre. Dette fungerer både som dekor og som synliggjøring av vindusflaten.


Mønster som frostet folie på bussdør

Last ned eps-fil av mønster, samt pdf med spesifikasjoner for plassering og størrelse på mønster som frostet folie på bussdør for toakslet buss. For andre bussmodeller, se under kapittelet Transportmidler > Buss.