Her finner du grunnelementer med klare retningslinjer for hvordan logo, transportsymboler, farger, typografi, fotostil og piktogrammer skal brukes. I menyen til venstre kan du se eksempler og velge nedlastbare filer som skal gjøre arbeidet ditt enklest mulig. Retningslinjene skal alltid følges nøye. Avvik vil svekke det helhetlige inntrykket av profilen.