Fargepaletten til Skyss består av fire primærfarger medregnet sort og hvit. Hovedfargene er i første rekke rødoransje, hvit, sort og grå. De sekundære støttefargene brukes som støtte der det er behov for flere fargeskiller enn de som finnes i primærpaletten. Tertiærfargene er fire supplerende farger for spesielle områder, f.eks. grafer, tabeller, diagrammer og faktabokser, spesielt med tanke på bruk i rapporter.


Primærfarger


Primærfarge

Rød-oransje. NB: 31. august 2021 ble RGB og HTML fargekodene for den rød-oransje fargen justert. Dette er gjort for at digitale applikasjoner skal være i henhold til kravene om universell utforming. De øvrige fargekodene er uendret.


Primærfarge

Grå


Primærfarge

Hvit


Primærfarge

Svart


Sekundærfarger

Ved bruk av farge på store flater som f.eks vegger og rullende materiell er det kun primærfargene som skal brukes. NCS og RAL koder for sekundærfargene er av denne grunn ikke inkludert i profilmanualen.


Sekundærfarge

Grå 80%


Sekundærfarge

Grå 60%


Sekundærfarge

Grå 30%


Sekundærfarge

Grå 18%


Sekundærfarge

Grå 8%


Tertiærfarger

Paletten er hentet fra Skyss sin fotostil. Fargene er ment som et supplement, men bruken må begrenses. Tertiærfargene bør ikke benyttes i stor skala som på bunner og flater. Ei heller på den rød/oransje bunnfargen eller til tekst utenom grafer og tabeller.


Tertiærfarge

Blå


Tertiærfarge

Oransje


Tertiærfarge

Grønn


Tertiærfarge

Beige


Farge for avviksmelding

I forbindelse med orienteringsdesign for skilt- og holdeplasser, er det utviklet et eget malverk for avviksmeldinger, både for print og digitale skjermer. For at avviksmeldinger skal være tydelig og skille seg tilstrekkelig ut fra det opprinnelige materiellet, er den rød-oransje primærfargen her byttet ut med signalgul.


Farge for avviksmelding

Signalgul


Utvidet digital fargepalett

I forbindelse med bruk av statistiske data, til Power BI (levert av Microsoft) og evt. andre steder hvor det skal presenteres grafer og tabeller, er det laget en utvidet digital fargepalett for best mulig variasjon og konstrasterende farger.


Digital farge

Rød


Digital farge

Mørk brun


Digital farge

Lys brun


Digital farge

Mørk beige


Digital farge

Grågrønn


Digital farge

Turkis


Digital farge

Mørk grønn


Digital farge

Mørk blå


Digital farge

Lilla


Digital farge

Aubergine


Spesialfarger transportmidler


Grått symbol til Bybanen

Folie: 3M Scotchcal 100-038, 80-151 Traffic Grey. OBS: Brukes kun på bussymbolet i symbolrekke for å oppnå optimal kontrast til lys grå bakgrunsfarge (vognfarge).


Vindusfoliering

Folie: 3M Scotchcal 3635 spesialeeffekt folie, 3635-70, 60% diffuser.


Piktogramfarge


Piktogrammer

Bunnfarge


Spesialfarge infrastruktur


Kabinetter på digitale skjermer

RAL 7022. OBS: Bruk av RAL fargen: 7022 (Umbragrau). Denne er valgt som lakkfarge for infrastruktur, for eksempel kabinetter til digitale skjermer, billettautomater, sanntidsskilt og informasjonssøyler.


Digitale skjermer


RGB

21, 22, 22 – sort bunn og piktogrammer på rød bunn HTML # 151616


RGB

210, 73, 42 – rød bunn (helligdager) HTML # D2492A


RGB

78, 78, 78 – grå piktogrammer HTML # 58595B


RGB

236, 236, 236 – dersom hvit bunn HTML # ECECEC