Skyss har som målsetning at holdeplasser for kollektivtrafikk i Hordaland skal ha et mest mulig uniformt utseende. Dette er både av hensyn til at kollektivreisende skal kunne kjenne seg igjen, men også for å kunne ha standardiserte løsninger som vil forenkle prosjekteringsprosessene når holdeplasser skal oppgraderes. Her vil du finne relevante definisjoner, tekniske spesifikasjoner og maler tilknyttet all informasjon på Skyss sine holdeplasser.