Malverk for holdeplasser

Definisjoner, generelle forhold og ansvarsfordeling, samt utforming og skisser av holdeplasser og terminaler.