Betongsøyle


Betongsøyle Bergen Busstasjon

Produksjonsfiler i InDesign og PDF.


Perrongoversikt Terminalkart


Perrongoversikt Terminalkart

Perrongoversikt med terminalkart over Bergen Busstasjon, Birkelandsskiftet og Bergen sentrum. Produksjonsfiler i InDesign og kart i PDF.


Infoskilt innfartsparkering


Infoskilt innfartsparkering

Produksjonsfiler i InDesign og PDF. NB: På grunn av filstørrelsen er denne lagt som tre nedlastinger.


Infoskilt innfartsparkering

Linker 1. Kart som ai-filer til nedlasting. NB: På grunn av filstørrelsen er denne lagt som tre nedlastinger.


Linker til overnevnte

Linker 2. Kart og logoer som ai-filer til nedlasting. NB: På grunn av filstørrelsen er denne lagt som tre nedlastinger.


Bybaneholdeplassplakat


Bybaneholdeplassplakat

Produksjonsfiler i InDesign og PDF, samt kart i PDF.