Toakslet buss


Toakslet buss

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Leddbuss


Leddbuss

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Minibuss modell 1


Minibuss modell 1

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Minibuss modell 2


Minibuss modell 2

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Minibuss modell 3


Minibuss modell 3

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Minibuss modell 4


Minibuss modell 4

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Minibuss modell 5


Minibuss modell 5

Mål og plassering av dekorelementer definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Trolleybuss


Trolleybuss

Mål og plassering av operatørlogo og egennavn definert med spesifikasjoner i egen PDF.


Skilting på buss


Buss av kl. 1 og 2

Skal i front ha destinasjons- og/eller rutenummerskilt. Typene i destinasjonsskiltet skal ha en minste høyde av 110 mm. Rutenummerskilt skal ha en minste høyde av 180 mm. Strektykkelsen skal i begge tilfelle være minst 1/9 av høyden.


Buss av kl. 1

Skal i tillegg ha destinasjons- og/eller rutenummerskilt plassert i bussens fremre, høyre halvdel og i bussens bakvegg hvor typene skal ha en minste høyde av 110 cm med strektykkelse minst 1/6 av høyden.