Piktogrammene i Skyss-profilen brukes på transportmidlene, samt på automater og informasjonsmateriell. Som alle piktogrammer er de tegnet spesielt for å være godt synlig selv i små størrelser. De skal være intuitive, med universell appell og forståelse.


Piktogrammer


Piktogrammer

Det er utviklet en rekke ulike piktogrammer. Disse er lagret individuelt i filformatene eps og pdf og kan lastes ned her.NB: Piktogram for Sikkerhetsbelte

Anbefalt størrelse, se pdf. Plassering i samråd med Skyss (nakkestøtte eller vinduslist). Iht. EU-direktiv må den være blå på hvit bunn, så denne kan vi ikke ha i Skyssprofil.Piktogrammer for app


Piktogrammer for app

I tillegg til de ordinære piktogrammene, er det utviklet et eget sett for bruk på app. Disse er lagret individuelt i filformatet eps og kan lastes ned her.