Haustruter


Haustruter

Diverse redigerbart kampanjemateriell for Skyss og Kringom (InDesign idml-filer); A2-plakat-mal, kampanjeboks-mal 699x499, DS-mal 1920x1080, FB-mal 1080x1350, i tillegg til DS-animasjon som må utføres av byrå (denne ligger ikke vedlagt).


Juleruter


Juleruter

Diverse redigerbart kampanjemateriell for Skyss og Kringom (InDesign idml-filer); A2-plakat-mal, kampanjeboks-mal 699x499, DS-mal 1920x1080, FB-mal 1080x1350, i tillegg til DS-animasjon som må utføres av byrå (denne ligger ikke vedlagt).


Påskeruter


Påskeruter

Diverse redigerbart kampanjemateriell for Skyss og Kringom (InDesign idml-filer); A2-plakat-mal, kampanjeboks-mal 699x499, DS-mal 1920x1080, FB-mal 1080x1350, i tillegg til DS-animasjon som må utføres av byrå (denne ligger ikke vedlagt).


Sommarruter


Sommarruter

Diverse redigerbart kampanjemateriell for Skyss og Kringom (InDesign idml-filer); A2-plakat-mal, kampanjeboks-mal 699x499, DS-mal 1920x1080, FB-mal 1080x1350, i tillegg til DS-animasjon som må utføres av byrå (denne ligger ikke vedlagt).