På plakater, brosjyrer og rutehefter benyttes ulike papirkvaliteter.


Kampanjeplakater


Bussplakater for små opplag

Ved digital trykk for små opplag; mellom 10 til maks 100 stk., PLOTT på 550 gram som gir stabile plakater.


Bussplakater for større opplag

550 gram Outdoor cards (brukes ved kampanjer av litt lenger varighet)


Kampanje og infoplakater


Infoplakater A3/A2

400g Trucard duo er standard papirkvalitet for kampanjeplakater og informasjonsplakater for buss og andre flater innendørs (se unntak over for små opplag, eller plakater som har særlig lang levetid).


Informasjonshefter


Informasjonshefter

Ubestrøket: 120g Edixion offset.


Foldere ulike formater


Foldere ulike formater

Ubestrøket: 190g Sorposet. Bestrøket: 200g Profisilk – begge med riktig fiberretning.