På plakater, brosjyrer og rutehefter benyttes ulike papirkvaliteter.


Kampanjeplakater


Bussplakater for små opplag

Ved digital trykk for små opplag; mellom 10 til maks 100 stk., PLOTT på 550 gram som gir stabile plakater.


Kampanjeplakater

550 gram Outdoor cards (brukes ved kampanjer av litt lenger varighet)


Infoplakater


Infoplakater A3/A2

400g Trucard duo


Informasjonshefter


Informasjonshefter

Ubestrøket: 120g Edixion offset.


Foldere ulike formater


Foldere ulike formater

Ubestrøket: 190g Sorposet. Bestrøket: 200g Profisilk – begge med riktig fiberretning.