Brosjyrer


Infohefter

99x210 mm, 4-siders mal med og uten bilde, samt 6-sider (A4 brettet i tre). InDesign template-filer. Ubestrøket: 120g Edixion offset.


PDF-spesifikasjoner


PDF-spesifikasjoner

PDF med spesifikasjoner på mål og plassering av elementer på infohefter.