Tilstedeværelse og synlighet i sosiale medier gir Skyss muligheten til å nå flere mer effektivt med nyttig innhold. Dette styrker også Skyss sitt omdømme og løfter frem kollektivtransport tilbudet i Hordaland, f.eks ved å øke forståelsen for hvordan man reiser kollektivt, billettkjøp osv.


Facebook

På Facebook kan Skyss enkelt varsle om vesentlige endringer i trafikkavviklingen, samt være en støtte for viktige informasjonskampanjer. Facebook-kanalen gjør det lett for kunder å komme i kontakt med selskapet og få raske, hyggelige og personlige svar fra kundesenteret. Dette er med å redusere antall henvendelser og ventetid på telefon.


Logo/profilbilde

Må tilpasses området det skal vises i slik at logo og symbolrekke er godt synlig. Det er utviklet egen sammenstilling for dette, som ligger under Logoer på kapittel Grunnelementer og kan lastes ned herfra.


Forsidebilde

Toppbildet/forsidebildet skal alltid være et profilfoto eller et kampanjeelement, og skal skiftes ut ved behov. Det er anbefalt at bildet skiftes ut minst hver fjerde måned. Forsidebildet skal være beskrivende og helst vise bredden på hvilke tjenester Skyss leverer (buss, båt, ferje, bane), samtidig som det skal vekke en “godfølelse” hos de reisende. Ved bruk av bilder fra fotografer Skyss ikke har avtale med, samarbeidspartnere, kunder eller andre, merkes bildene som følger; «Takk til…. For lån av foto» eller Foto av…..».


Informasjon i «om»-seksjonen

Informasjonen om Skyss skal til enhver tid være oppdatert. Dette inkluderer statisk informasjon slik som kontaktinformasjon, adresse og åpningstider. Det må også tas en vurdering angående informasjon som er av en viss varighet (slik som for eksempel korona-oppdateringer).


Språk på Facebook

Språk på innhold: All statisk informasjon som fakta om skyss, åpningstider osv skal være på nynorsk. Dette gjelder også alle vegginnlegg/publikasjoner og kampanjeelementer, men dette kan fravikes. Ved besvarelse av kundehenvendelser skal kundene få svar på den målformen som benyttes når de kontakter Skyss via veggen eller Messenger. Dette kan fravikes, men beholdes som en hovedregel. Tone-of-voice: En uformell, leken og engasjerende tone. Samtidig vil man måtte opprettholde en viss grad av formalitet, men det foreligger store rom for å «leke» seg med budskap ut mot målgruppen. Formaliteten av innleggene vil bli tonet ned ved å benytte for eksempel emojies i postene. Språk ved besvarelser av kundehenvendelser: Kundekontakt via Messenger kan besvares slik man ville svart kunden muntlig, og er svært uformell. Meldingene skal være personlig, vennlig og/eller humoristisk. Bruk av humor må brukes svært forsiktig, og det må vurderes fra hver enkelthenvendelse. I all hovedsak skal henvendelser besvares med en stor grad av respekt og åpenhet. Kundehenvendelser via veggen vil ha mange av de samme elementene som ved Messenger, men med en større grad av formalitet (selv om det er store rom for å uformalitet). Tonen er mer seriøs, da dette er en offentlig erklæring til Skyss som bedrift, og henvendelsen må behandles etter dette.


Lenking fra Facebook

Lenking skal alltid gå til skyss.no så fremt det er mulig. På denne måten sikrer man at kunden alltid får korrekte fakta og oppdatert informasjon.


Analyseverktøy

Siden Facebook Analytics ble lagt ned 1. juli 2021, er analyseverktøyene spredd utover Facebooks mange tjenester. Analyseverktøy som benyttes i dag er i all hovedsak Facebook business suite, samt innsikt via annonseseksjonen til Facebook og innsiktseksjonen i sideadministrasjon.


Youtube

Youtube fungerer som et filmbibliotek/videodatabase for alle Skyss sine filmer. Dette kan være reklamefilmer, informasjonsfilmer o.l. Kontoen har fått navnet SkyssTube. Alle filmer på skyss.no blir hentet via en URL fra Youtube. Skyss bruker film for å tydeliggjøre budskap, der hvor det er hensiktsmessig. Kanalen brukes også som annonsekanal i markedskampanjer.


Logo/profilbilde

Tilpasset område det skal vises i, slik at logo/symbollogo er lett synlig og kan ses godt. Farge og valg av logo skal følge øvrig profilmanual. Det er utviklet egen sammenstilling for dette, som ligger under Logoer på kapittel Grunnelementer og kan lastes ned herfra.


Forsidebilde

Toppbildet/forsidebildet skal alltid være et profilfoto eller et kampanjeelement, og skal skiftes ut ved behov.


Informasjon i «INFO»-seksjonen

Informasjonen om Skyss skal til enhver tid være oppdatert. Dette inkluderer statisk informasjon slik som kontaktinformasjon, adresse og åpningstider.


Analyseverktøy

Det varierer om det er Skyss eller samarbeidspartnere som publiserer filmene (avhengig av hva som er mest hensiktsmessig fra prosjekt til prosjekt).


Instagram


Logo/profilbilde

Tilpasset område det skal vises i og hensynta størrelse, slik at logo/symbollogo er lett synlig og kan ses godt. Farge og valg av logo skal følge øvrig profilmanual. Det er utviklet egen sammenstilling for dette, som ligger under Logoer på kapittel Grunnelementer og kan lastes ned herfra.


Høydepunkt

Forsidebildet skal ha gjennomgående tema som følger profilmanualens føringer for valg av fargepalett og piktogrammer. Bildene skal ha en relevant undertekst som skal samsvare med forsidebildet og hva det er forventet å finne i den aktuelle grupperingen. Høydepunktbildene kan skiftes ut ved behov, eller ved et sesong-skifte (mørke farger fra fargepaletten i høst/vinter til mer lyse fargevalg mot sommerhalvåret).


Informasjon i «om»-seksjonen (bio)

Informasjonen om Skyss skal til enhver tid være oppdatert. Dette inkluderer statisk informasjon slik som kontaktinformasjon, adresse og åpningstider. Tekst skal være kort, presis og lekende i forklaringen på hva Skyss egentlig driver på med. Det skal vises til eventuelle kampanjer (som hashtag og bruken av denne) eller annen kort informasjon som vurderes til å være hensiktsmessig («Trykk link for oppdatert koronainfo;…..»).


Praktisk og teknisk utforming av siden

Det vil alltid være mulig for reisende å tagge Skyss i både vanlige bilder samt IG-stories. Det skal være lett å kontakte Skyss på Instagram, og «hurtigknappene» skal som standard være «melding» og «kontakt». Dette kan justeres ved behov.


Språk på innhold

Hovedregel er at all innholds publikasjon slik som tekst på vanlige bildepublikasjoner, IG-Stories, IG-TV og video skal være på nynorsk. Ved besvarelse av kundehenvendelser skal kundene få svar på den målformen som benyttes når de kontakter Skyss i kommentarfeltet eller Instagram Direct. Dette kan fravikes, men beholdes som en hovedregel. Tone-of-voice: En uformell, leken og engasjerende tone. Det må være et fokus på å inspirere, underholde og skape verdi for de reisende for at de skal få interesse av å følge Skyss på Instagram, samt for at de skal engasjere seg. Profilen må ha et overordnet tema, der det aktivt benytter fargepaletten til Skyss. Fargene inkluderes som et element i fremtoningen til selskapet på plattformen. Dersom de reisende kommenterer bilder, kan man gjerne også benytte «like»-funksjonen for å svare på dette.


Analyseverktøy

Analyseverktøy som benyttes i dag er hovedsakelig innsiktsseksjonen på app-versjonen og Facebook business suite.


TikTok

Det er besluttet å avvente å bruke plattformen aktivt. Inntil videre er det opprettet en «sovende bruker» (skyssno) og kanalen testes i forbindelse med markedskampanjer.


Analyseverktøy

Analyseverktøy som benyttes i dag er TikTok sin egen analyseseksjon i appen.


Snapchat

Snapchat brukes bare til markedskampanjer.


Analyseverktøy

Innsikt og analyser er det reklamebyrå som administrerer.