I dette kapittelet vises eksempler på maler og merkantile elementer. Formater, mål og avstander. Skrift og punktstørrelser er også listet opp.


Brevark og wordmal


Brevark

A4, 210x297 mm Word-mal og PDF med spesifikasjoner.


Konvolutter


C5 konvolutter

229x162 mm med og uten vindu. Produksjonsfil som PDF.


E65 konvolutt

219x110 mm med og uten vindu. Produksjonsfil som PDF.


C4 konvolutt

229x324 mm stående format med vindu. Produksjonsfil som PDF.


C4 konvolutt

324x229 mm liggende format uten vindu. Produksjonsfil som PDF.


B4 konvolutt

353x250 mm liggende format uten vindu. Produksjonsfil som PDF.


PDF spesifikasjoner

PDF med spesifikasjoner på mål og plassering av logo på samtlige konvoluttformater.


Omslagsmappe


Omslagsmappe

225x305 mm med dokumentlomme og spor for visittkort, InDesign-mal og PDF med spesifikasjoner og produksjonsfil. Omslag: 130g Silk (på hefter med omslag).


Dokumentmal for pressemelding


Dokumentmal for pressemelding

A4, 210x297 mm flersidig dokument, Word-mal, InDesign-mal og PDF med spesifikasjoner.


Rapportmal


Rapportmal

A4, 210x297 mm forside, innmat og bakside, InDesign template-mal for forside og bakside og PDF med spesifikasjoner også for innmat.


Kollektivstrategi, handlingsplan og trafikkplan


Kollektivstrategi, handlingsplan og trafikkplan

A4, 210x297 mm forsider og baksider, InDesign template-mal for forside og bakside med spesifikasjoner.


Årsrapport, omslag


Årsrapport, omslag

A4, 210x297 mm forside og bakside, InDesign template-mal for forside og bakside


Powerpointmal


Powerpointmal

PPT-mal, oppdatert 16:9-format


Diverse Wordmaler


Maler for diverse word og brevark

Her kan man laste ned wordmaler for dørskilt, interninfo for billettpriser, generell, holdeplasser ved terminaler, markedskampanjer, ruteinformasjon, sanntidssystem, Skoleskyss, logo, møtereferat og notat.


Verneombudskilt


Verneombudskilt

PDF-fil med maloppsett for skilting av verneombud til lokalene.