Tilstedeværelse og synlighet i sosiale medier gir Skyss muligheten til å nå flere mer effektivt med nyttig innhold. Dette styrker også Skyss sitt omdømme og løfter frem kollektivtransport tilbudet i Hordaland, f.eks ved å øke forståelsen for hvordan man reiser kollektivt, billettkjøp osv.


Facebook

På Facebook kan Skyss enkelt varsle om vesentlige endringer i trafikkavviklingen, samt være en støtte for viktige informasjonskampanjer. Facebook-kanalen gjør det lett for kunder å komme i kontakt med selskapet og få raske, hyggelige og personlige svar fra kundesenteret. Dette er med å redusere antall henvendelser og ventetid på telefon.


Bilder

Foto brukes som identitetskapende virkemiddel for å fremme budskap og kampanjer. Toppbildet skal alltid være et profilfoto eller et kampanjeelement og skiftes ut ved behov. Profilfoto behøver ikke fotohenvisning. Bilder på veggen trenger ikke være profilfoto. Ved bruk av bilder fra fotografer Skyss ikke har avtale med, samarbeidspartnere, kunder eller andre merkes de som følger: «Takk til … for lån av foto».


Språk på Facebook

All statisk informasjon som fakta om Skyss, åpningstider osv. skal være på nynorsk. Kundene skal få svar på den målformen de bruker når de skriver til Skyss og alle vegginnlegg skal fortrinnsvis være på nynorsk (gjelder også kampanjeelementer), men dette kan fravikes.


Lenking fra Facebook

Lenking skal alltid gå til skyss.no så fremt det er mulig. På denne måten sikrer man at kunden alltid får korrekte fakta og oppdatert informasjon.


Analyseverktøy

Skyss bruker følgende kanaler for analyse: Facebook Insights, Bit.ly, Pagealyzer.com, Likealyzer.com, Fanpagekarma.com. Eksempel på Bit.ly


Youtube

Youtube fungerer som et filmbibliotek/videodatabase for alle Skyss sine filmer. Dette kan være reklamefilmer, informasjonsfilmer o.l. Denne kanalen har fått navnet SkyssTube. Alle filmer på skyss.no blir hentet via en URL fra Youtube. Skyss bruker film for å tydeliggjøre budskap, der hvor det er hensiktsmessig. Skyss bruker også Youtube som annonsekanal i enkelte kampanjer.


SkyssTube

Toppbildet skal alltid være et profilbilde og kan skiftes ved behov.


Publisering på Youtube

Det varierer om det er Skyss eller samarbeidspartnere som publiserer filmene (avhengig av hva som er mest hensiktsmessig fra prosjekt til prosjekt). Innloggingsinformasjon på Youtube får du hos marked@skyss.no.


Instagram

Pr. i dag er det ikke tatt en offisiell beslutning i Skyss om hvorvidt man skal være i denne kanalen. Inntil videre er det opprettet en «sovende bruker» (skyssno) og kanalen testes i forbindelse med markedskampanjer.