Skyss har ulike digitale skjermer hvor aktuell og oppdatert informasjon knyttet til det å reise kollektivt formidles der kundene er. Skjermene skal også være en støtte for markedskampanjer og informasjon i andre kanaler. De finnes i formatene stående og liggende, som enkel og i par. For stående enkel er det også eget oppsett for film. Bildeformater må være jpg og videoformatet må være WMW.


Forskjellige formål

Vi skiller mellom informasjonsskjermer (nyheter, kampanjer), skjermer med ruteinformasjon og skjermer med kart.


Skyss har plassert ut informasjonsskjermer på følgende steder:

Terminaler: Bergen busstasjon og Lagunen terminal. Kundesenter: Bergen busstasjon (Nonneseter). Transportmiddel: På Bybanen, gasshybridbussene og om bord på hurtigbåtene.


I tillegg har Skyss skjermer med ruteinformasjon på følgende steder:

Terminaler: Bergen busstasjon og Lagunen terminal. Kundesenter: Bergen busstasjon/Nonneseter. I tillegg til dette har Skyss skjermer på Bergen busstasjon som viser terminalkart med perrongoversikt.


Materiellfrist

Nytt materiell har en leveringsfrist på 1 uke før publiseringsdato.


Språk

På digitale informasjonsskjermer skal bokmål benyttes. Unntaket er informasjonsskjermer på hurtigbåtene. Disse skal være på nynorsk.Bruk av informasjonsskjermer

Digitale skjermer benyttes for å informere de reisende på Skyss bussterminaler og i kundesentrene. De finnes i stående og liggende formater, som enkel og dobbel skjerm. For stående enkel skjerm er det også eget oppsett for film.


Stående skjerm – enkel

Oppløsning: Full HD 1080 x 1920px


Stående skjerm – par (dobbel)

Oppløsning: Full HD 2160 x 1920px (leveres som ett bilde).


Liggende skjerm – par (dobbel)

Oppløsning: Full HD 3840 x 1080px (leveres som ett bilde).


Stående skjerm – enkel med film

Oppløsning: Full HD 1080 x 1920px


Stående skjerm – par (dobbel)

Skisse av skjerm på bussterminal


Bybane og båt

1280 x 720px


Gasshybridbuss

1120 x 630px