Skyss.no skal være det viktigste grensesnittet for kommunikasjon mellom kunden og Skyss. På skyss.no skal kundene finne det de trenger av informasjon og tjenester for å kunne reise kollektivt i Hordaland. Skyss.no skal også være en markedsføringskanal for merkevaren Skyss.


Generelt

Skyss.no har responsivt design for å gi en bedre brukervennlighet på mobil og nettbrett. Ettersom skyss.no har responsivt design, tilpasser nettsidene seg automatisk til ulike skjermstørrelser. Kundene finner den samme informasjonen på desktop, nettbrett og mobil i en prioritert rekkefølge. Skyss.no følger «mobile first»-prinsippet.


Responsivt design

Elementene på siden vil automatisk strekkes, krympes eller flyttes for å tilpasses den tilgjengelige skjermplassen.


Universell utforming

Vi tilstreber å følge Difi sine krav til universell utforming.


Språk

Alt innhold på skyss.no skal være på nynorsk, i tillegg til engelsk i en speilet versjon (ikke komplett, kun de viktigste sidene er også på engelsk). Gjelder også kampanjebokser.


Analyse

Skyss bruker Google Analytics til statistikk og analyse.


Navigasjon og orientering

Skyss.no skal ha maksimalt 4 hovedmenypunkt på desktop og nettbrett og 3 menypunkt på mobil. Hvert av disse skal maksimalt ha 6 underpunkt. Dette er som følge av «mobile first»-prinsippet og at det skal være enkelt å navigere i menyen fra mobil.


Klikkbare elementer

Det er ulike typer klikkbare elementer på skyss.no. «Call-to-action»-knapper: røde knapper med hvit tekst inni. Knappene tilpasses etter tekstens lengde.


Faner

Klikkbare faner er røde og grå. Røde faner er aktive. Grå faner er inaktive og fargekode #cccccc.