Logotypen er det offisielle merket til Skyss. Det knytter seg forpliktelser til å bruke dette merket. Alle som skal benytte logoen i produksjon av grafiske eller digitale dokument forplikter seg til å lese retningslinjene, overholde beslutningene og sørge for at merket alltid fremtrer gjenkjennelig EN.


Primær varianter EN

I alle sammenhenger hvor Skyss snakker generelt og ikke spesifikt til brukerne av et spesifikt transportmiddel skal de primre logovariantene brukes. Hovedlogoen er sort logo på hvit bakgrunn men logoen kan også brukes reversert som hvit skrift på farget bakgrunn. Fargene som kan brukes er vist under mens fargekodene finner man under kapittelet som omhandler farge EN.


Primær logovariant a EN

Sort logo på hvit bakgrunn er den prefererte logovarianten og skal fortrinnsvis brukes EN.


Primær logovariant b EN

Hvit logo på farget bunn er også en mulig variant av primærlogoen og vil ofte ses på o.l. EN


Sekundær varianter EN

For bruk i sammenhenger hvor det er hensiktsmessig å skille mellom de forskjellige produktene eller transportmidlene er det laget en del produktspesifikke logoer. Disse fungerer som et anheng på Skyss- logoen og er plassert etter fylkesvåpenet i en spesialtilpasset skrifttype. EN


Sekundære logovarianter EN

Hvit logo på sort bakgrunn med oransjerødt produktnavn er den prefererte fargevarianten for de produktspesifikke logoene. EN


Alternativer farge EN

Samtlige av de produktspesifikke logoene kan også brukes i farge- alternativene eksemplifisert over. EN


Minimumsstørrelser EN

Skyss sin logo er solid og lesbar selv i små størrelser. Detaljene i fylkesvåpenet hindrer dog korrekt gjengivelse i de helt små størrelsene. Forskjellige produksjonsmetoder har også variert gjengivelsesgrad. Logoen må ikke brukes under størrelsene nevnt for de forskjellige trykkeprosessene. EN