På plakater, brosjyrer og rutehefter benyttes ulike papirkvaliteter.


Rute- og infoplakater


Rute- og infoplakater A3/A2

400g Trucard duo


Rutehefter


Rutehefter

Omslag: 130g Silk (på hefter med omslag). Materie: 80g G-print. Ved mindre omfang ifht. antall sider: 16 sider: 110g G-print. 12 sider og mindre: 125 G-print.


Informasjonshefter


Informasjonshefter

Ubestrøket: 120g Edixion offset.


Foldere ulike formater


Foldere ulike formater

Ubestrøket: 190g Sorposet. Bestrøket: 200g Profisilk – begge med riktig fiberretning.