På plakater, brosjyrer og rutehefter benyttes ulike papirkvaliteter.


Infoplakater


Infoplakater A3/A2

400g Trucard duo


Informasjonshefter


Informasjonshefter

Ubestrøket: 120g Edixion offset.


Foldere ulike formater


Foldere ulike formater

Ubestrøket: 190g Sorposet. Bestrøket: 200g Profisilk – begge med riktig fiberretning.